Wie zijn wij?

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin houdt zich in het bisdom Roermond bezig met gezinspastoraat. 

Medewerkers: 


Vivi Demandt-Kessels 
stafmedewerkster 


Wies Mom-Bertrand
medewerkster en regiovertegenwoordigster voor het project Biddende Moeders


Myriam Rademaker-Jansen
secretaresse Adviseurs:
Dr. Lambert Hendriks, priester
Ir. Luc Simons, priester
Martin Otto, priester
Harrie Notermans, priester

 

Bezoek- en postadres
Swalmerstraat 100
6041 CZ  Roermond
T: 0475 - 386892
stuur een e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt