Steun het CHG

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin is afhankelijk van uw giften. 

De Stichting Gezinspastoraal is een erkende ANBI stichting, giften zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen worden overgemaakt naar: Stichting Gezinspastoraal in het bisdom Roermond op: IBAN: NL03INGB0001767209 / BIC: INGBNL2A.

Periodieke gift
Als u ons minimaal vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst. Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden, waaraan extra kosten waren verbonden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig. 

Belastingvrij schenken zonder Overeenkomst periodieke gift
Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan moet u minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen schenken (met een minimum van 60 euro). Voor de meeste mensen is het daarom gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift.

Uw voordeel bij een periodieke gift
Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer schenken. 

Voorbeeld: stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 70 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 120 euro per jaar. Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds 70 euro netto. Want u krijgt 42% van 120 euro = 50 euro terug van de belastingdienst.


Meer informatie over periodieke schenkingen vindt u op de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook de formulieren vinden en direct invullen die benodigd zijn voor de onderhandse overeenkomst.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt