Ongewenst kinderloos

Je leeft er naartoe, samen trouwen en na verloop van tijd samen een gezin te vormen. Je hebt samen zoveel te geven, alles lijkt er klaar voor, misschien denk je wel eens hoe zouden de kinderen van jou en je echtgenoot(e) er uit zien? Je hoopt dat een zwangerschap spoedig mag volgen en dan blijkt het allemaal zo anders te gaan. De kinderen waar je, misschien al zo'n lange tijd, zo verlangend naar uitzag ..............komen niet. Samen kinderen krijgen, het lijkt zo gewoon en toch is dat niet vanzelf voor iedereen weggelegd.

Als je geconfronteerd wordt met ongewenste kinderloosheid kom je op een weg die je niet had gewild. Een weg van verdriet en rouwverwerking soms gepaard met medische onderzoeken en behandelingen. Je krijgt vragen waar je van te voren misschien nooit aan had gedacht. Waar je nooit mee bezig bent geweest. Wat betekent kinderloosheid voor jezelf, je relatie, je toekomst, de bedoeling van je leven, hoe kijkt de rooms katholieke kerk naar de medische mogelijkheden? Hoe kan God kinderloosheid nu toelaten?  Het leren accepteren en je hierin aan Hem overgeven in het vertrouwen dat Hij iets goeds met je leven voor heeft is misschien dan wel het moeilijkste wat er is. 
 
Aan gehuwden met medisch/ethische- en geloofsvragen rondom deze thematiek wil het Bisdom Roermond een open oor bieden.
 
Voorbeelden van vragen waarmee je terecht kunt bij het CHG (Centrum Huwelijk en Gezin):
 
• Wat is de zienswijze van de Rooms Katholieke Kerk over vruchtbaarheidsmethoden. 
• Wat is hierin mogelijk en wat beter niet en het waarom hiervan.
• Vragen m.b.t. zingeving die de ongewenste kinderloosheid met zich meebrengen.
• Hoe kan je geloof je helpen bij kinderloosheid?
 
Verder kan het CHG je in contact brengen met gelovige lotgenoten om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen, een luisterend oor te bieden en/of je te bemoedigen in het samen verder gaan. 
 
Het Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor gezinnen. Wij begrijpen dat je je misschien niet bij alle activiteiten thuis voelt door je kinderloosheid. Een activiteit die ook zeker bedoeld is voor echtparen zonder kinderen is Huwelijkszondag. Dit is een dag waarbij het accent ligt op het sacrament van het huwelijk. Deze activiteit wordt georganiseerd door het Initiatief Huwelijkszondag in samenwerking met het CHG. Meer informatie

     
     
     
     
     
Susteren-Echt