Moederretraites 2019

“Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade.” (Joh. 1,16)

Ontvankelijkheid is de basishouding van ons gelovig leven. Zoals Jezus van de Vader ontvangt, zo ontvangen wij op onze beurt weer van Hem. God vraagt van ons open handen om te ontvangen, een open hart. Wie zijn hart gesloten houdt, wie aan ‘hardheid van hart’ lijdt, kan God niet ontvangen.

In een tijd waarin onafhankelijkheid en zelfredzaamheid als belangrijke eigenschappen worden gezien om het leven gestalte te geven is ontvankelijkheid en openheid naar Gods genade een minder vanzelfsprekend gegeven. In deze retraite willen we op zoek gaan naar wat Christus ons leert over ontvankelijkheid en hoe wij erin kunnen groeien. Maar ook stelt Hij ons de vraag wat we met het ontvangene doen of hebben gedaan en of we bereid zijn de ontvangen gaven weer los te laten om opnieuw open te bloeien voor zijn genade. Wie immers niet kan loslaten en afgeven, kan uiteindelijk ook niet de vreugde van de Vader binnengaan. Wij worden uitgenodigd om te groeien in ontvankelijkheid en vrijgevigheid om uiteindelijk de Koning tot ons te mogen horen zeggen: “Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.” (Mt. 25, 34).

Van: vrijdag 5 april 16.30 uur t/m zondag 7 april 14.30 uur

of

Van: vrijdag 20 september 16.30 uur t/m zondag 22 september 14.30 uur

Waar: Bezinningshuis Regina Carmeli (Kollenberg 2) in Sittard

Kosten: 100 euro excl.  / 108 incl. beddengoed en 2 handdoeken

Website: http://www.reginacarmeli.info/

 

Vrijwillige bijdrage: Het bovenstaande bedrag omvat enkel de kosten voor het verblijf, maar is exclusief een vergoeding voor de retraitepriester. Het richtbedrag voor vergoeding van alle voorkomende werkzaamheden en voorbereidingen voor een retraiteweekend is in 2018 officieel vastgesteld op 294 euro. We zijn erg dankbaar dat zowel kapelaan Simons als zuster Gisela dit bedrag niet door willen berekenen in de kosten voor de deelneemsters, zodat de financiële drempel niet te hoog wordt om zich te kunnen opgeven voor de Maria Mater Retraite. Mocht u toch een vergoeding willen en kunnen geven, dan wordt dit uiteraard zeer op prijs gesteld en kunt u zich, uitgaande van het aantal deelneemsters aan de retraite en bovenstaande vergoeding, een idee vormen van het richtbedrag.

 

Impressie:

- Beide retraites zijn qua inhoud gelijk en worden begeleid door kapelaan Simons

- Verschillende inleidingen op het thema

- Gezamenlijk vieren van de H. Mis en het getijdengebed, waarbij we gedeeltelijk aansluiten bij de communiteitvieringen van de zusters

- Stilte (van vrijdagavond na avondeten tot zondagmiddag vóór middageten)

- Gelegenheid tot biechten of gesprek

- Website: https://mariamaterretraite.jouwweb.nl/

 

Opgeven: Voor aanmelding mail uw NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER en MAILADRES naar: j.houwers3@kpnplanet.nl. Geef a.u.b. ook aan welke DATUM uw VOORKEUR heeft en of u WEL/GEEN BEZWAAR heeft tegen bijvoegen namenlijst (zie hieronder), of neem telefonisch contact op met: Karin Houwers 077-4746084/Marlies Jetten 077-4741548 

Na opgave ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging en rond 22 maart respectievelijk 6 september ontvangt u alle benodigde praktische informatie. Wij willen bij deze brief ook een lijst met adressen en tel. nummers/mailadressen bijvoegen van de deelnemers, zodat er mogelijkheid is om samen te rijden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, wilt u dat dan s.v.p. bij aanmelding doorgeven. 

N.B.: De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen (hierover even contact opnemen).

     
     
     
     
     
Susteren-Echt