Inspiratiedag met Pinksteren

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom houdt op zaterdag 19 mei een inspiriatiedag over Pinksteren. Sprekers zijn pater Geraldo de Vasconcelos uit Maastricht en bisdommedewerkster Wies Mom. De dag begint met een eucharistieviering met hulpbisschop Everard de Jong.

Centraal thema tijdens de Inspiratiedag is de vraag wat er gebeurde tussen Hemelvaart en Pinksteren en hoe gelovigen dit in hun dagelijks leven vorm kunnen geven? Wat betekent die komst van de Heilige Geest voor gelovigen en hoe kunnen ze daarmee omgaan? Pater Geraldo houdt hierover een lezing met als titel ‘Tussen Hemelvaart en Pinksteren’. Na de middagpauze spreekt Wies Mom over het thema ‘God vraagt niet aan ons om succesvol te zijn, maar om vruchtbaar te zijn’.

De Inspiratiedag vindt plaat bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. De mis begint om 10.00 uur in de Caroluskapel. Aansluitend zijn de lezingen. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding een gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Deelnemers wordt gevraagd om hun eigen lunch mee te brengen. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Je kunt de flyer downloden door op bovenstaande afbeelding te klikken

Graag aanmelden vóór 16 mei bij via onderstaande link.

AANMELDEN

     
     
     
     
     
Susteren-Echt