Gezinsweekend: Wereldwijd één in Christus' kerk

'Wereldwijd één in Christus’ Kerk’. Dat is het thema van het voorjaarsweekend voor gezinnen, dat van 22 tot en met 24 maart in Steyl wordt gehouden. Christenen over de hele wereld maken deel uit van dezelfde kerk, hebben dezelfde missie. Wat hebben christenen voor hun geloof over en wat kunnen wij voor christenen in andere landen betekenen? Hoe kan de wereldkerk ons bemoedigen?

Sprekers zijn hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht, oud-vicaris Joris Schröder van het bisdom Den Bosch en CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert uit Sittard. Op zaterdag 23 maart is er ook een ontmoeting met bisschop Harrie Smeets.

Het gezinsweekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Het weekend is bedoeld voor katholieke gezinnen. Op het programma staan inleidingen en gesprekken voor de ouders rondom geloof en opvoeding. Voor de kinderen t/m 17 jaar zijn er aparte programma’s per leeftijdsgroep.  Het gezinsweekend vindt plaats van 22 tot en met 24 maart in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest in Steyl. Deelname kost € 200 per gezin.

Aanmelden

     
     
     
     
     
Susteren-Echt