Gezinsweekeinden

Twee keer per jaar organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond weekenden met een programma voor het hele gezin. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt