Gezinsweekeinden

Twee keer per jaar organiseert het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond weekenden met een programma voor het hele gezin.

Gezinsweekend in de voetsporen van St Iganatius

Gezinnen zijn van harte uitgenodigd om in het weekend van 27 t/m 29 september samen het geloof te vieren, te beleven en te verdiepen. We zijn te gast in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het klooster van de Missiezusters. Voor de kinderen en tieners zijn er, onder deskundige leiding, aparte programma’s rondom het thema. Voor de ouders zijn er inleidingen en ontmoetingen. Daarnaast zijn er gezamenlijke Eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen onderling.

Het thema van dit weekend luidt: In de voetsporen van St. Ignatius. De heilige Ignatius van Loyola was de oprichter van de Jezuïetenorde. Ignatius hield nauwkeurig bij wat hij in zijn gebed meemaakte. Uit al die aantekeningen is zijn handleiding voor het begeleiden van bidders ontstaan, de ‘Geestelijke oefeningen’. Hij legt allereerst de nadruk op het ordenen van je leven, vervolgens op de navolging van Christus en tenslotte op het vermogen om in alle dingen Gods liefde te zoeken en te vinden. Tijdens dit Gezinsweekend zullen we ons verdiepen in het leven van de heilige Ignatius, zijn liefde tot God, zijn onderscheiding der geesten en op welke wijze de Ignatiaanse methode ons persoonlijk leven kan verrijken.

Het gezinsweekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Het weekend is bedoeld voor katholieke gezinnen. Deelname kost € 200 per gezin.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt