Theologie van het lichaam

'Man en vrouw schiep Hij hen'

God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn dus geroepen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam volgens de katholieke Kerk een cruciale rol. Het lichaam van de mens heeft een huwelijkse betekenis, leert paus Johannes Paulus II in zijn ‘Theologie van het Lichaam’ (TvL). Wij zijn als man en vrouw naar Gods beeld geschapen. In de seksualiteit heeft God de betekenis gelegd om liefde uit te drukken en zichtbaar te maken, een liefde zoals door God bedoeld: trouw en vruchtbaar; een liefde die zichzelf durft te verliezen aan de ander. Het lichaam noemt paus Johannes Paulus II daarom het meest oorspronkelijke sacrament. In hun zelfgave aan elkaar tot in het lichaam toe, maken man en vrouw zichtbaar wat onzichtbaar is: de liefde die God in de mens heeft gelegd.

Toch is de menselijke seksualiteit lang niet altijd een uiting van die liefde die God erin heeft gelegd. Beminnen en bemind worden zoals God het bedoeld heeft, hebben vaak plaats gemaakt voor egoïsme en misbruik van de naaste. Hoewel de zestiger jaren door velen gezien worden als een bevrijding van het juk van de kerkelijke seksuele moraal, blijkt deze zogenaamde bevrijding niet de verwachte vrijheid gebracht te hebben. Eerder is er opnieuw sprake van slavernij en onvrijheid: vrouwenhandel, gebroken huwelijken, tienerzwangerschappen, abortus, geslachtsziekten en internetverslaving ontwrichten het leven en verduisteren het geluk van velen en meer en meer ook van onze samenleving als geheel.

In de jaren 1979 tot 1984 sprak paus Johannes Paulus II in zijn woensdagcatecheses 5 jaar lang over de betekenis van de lichamelijkheid en in het bijzonder over de betekenis van de seksualiteit van de mens binnen Gods scheppings- en heilsplan. Hij ging daarbij uit van het Woord van God, de menselijke ervaring en hun onderlinge harmonie.

Met zijn TvL geeft paus JPII een nieuwe en frisse kijk op de betekenis van de seksualiteit om zo los te komen van onze hedendaagse seksuele moraal en van de immoraliteit waarin ook onze tijd gevangen zit.

In de geloofscursus zullen o.a. de volgende thema’s ter sprake komen:
1. Wat is de ‘Theologie van het Lichaam’?
2. Wie is de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen?
3. Het verlies van de ware liefde; herschepping in Christus.
4. Roeping tot heiligheid: celibaat en verrijzenis van het lichaam.
5. Huwelijk als sacrament.
6. Verlossing door Christus: nieuw zicht op de mens en op het sacrament van het huwelijk. Aloude en hedendaagse vraagstukken rondom huwelijk, seksualiteit en vruchtbaarheid, bekeken tegen de achtergrond van wat besproken is op de voorgaande avonden.
7. Ruimte voor vragen en afsluiting van de avonden met aanbidding van het vleesgeworden Woord in het Heilig Sacrament in een korte gebedsdienst.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt