Hulpbisschop Hendriks spreekt op Huwelijkszondag

Hulpbisschop mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam is dit jaar de hoofdspreker tijdens Huwelijkszondag. Deze ontmoetingsdag voor alle gehuwden vindt plaats op 29 januari in Steyl. De dag wordt georganiseerd door het ‘Initiatief Huwelijkszondag’ in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. Tijdens de dag ligt de nadruk op het mooie van het kerkelijk huwelijk en worden echtparen in hun trouw bemoedigd.

Voor deze dag is iedereen in Limburg uitgenodigd die kerkelijk getrouwd is. Speciaal welkom zijn echtparen die een huwelijksjubileum vieren. Het thema van de dag luidt ‘Ja, ik wil…. Nog altijd!’ Hulpbisschop Hendriks gaat in zijn lezing nader in op het sacrament van het huwelijk als genade. ’s Middags is er een viering met hernieuwing van de trouwbeloften voor alle aanwezige echtparen. Tijdens de dag is er een apart programma voor kinderen en tieners. Voor een maaltijd, hapjes en drankjes wordt gezorgd. 

Huwelijkszondag wordt deze keer gehouden in het klooster van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest in Steyl. De dag begint om 10.00 uur met een eucharistieviering. Het programma eindigt rond 17.00 uur.

Deelname aan Huwelijkszondag kost 30 euro voor gezinnen en 25 euro voor echtparen zonder kinderen. Opgeven kan tot 10 januari via m.rademaker@bisdom-roermond.nl. Meer info is verkrijgbaar via (077) 3734370 of huwelijkszondag@tele2.nl.

Download flyer

     
     
     
     
     
Susteren-Echt